Mẫu kính ốp bếp hoa văn đẹp (SP)

Báo giá kính ốp bếp hoa văn

Đơn giá1.200.000 VNĐ
Phôi kínhKính Việt Nhật
Nhà máy sản xuấtVSGlass™
Logo trên kínhTempered Color
Đơn vị tínhMét dài
Độ dày, chiều cao tiêu chuẩnKính ốp bếp 8mm – Dưới 68cm

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG


Ưu điểm của kính ốp bếp hoa văn


  • Khả năng chịu nhiệt độ thay đổi liên tục trong môi trường bếp núc.
  • Chịu lực tác động lên bề mặt lớn, đảm bảo an toàn trong sử dụng.
  • Nhiều mẫu kính ốp bếp hoa văn phong phú, đa dạng với nhiều phong cách nội thất.
  • Tiết diện kính lớn bao phủ 100% bề mặt tường ốp, tạo cảm giác liền mạch.
  • Vệ sinh lau chùi đơn giản, không tốn nhiều thời gian.
  • Tạo cảm hứng nội trợ cho chị em, nấu nướng những món ăn ngon.
  • Tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài, không phải thay thế sửa chữa.

+100 Mẫu kính ốp bếp hoa văn đẹp


Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB002
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB002
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB009
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB009
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB010
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB010
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB012
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB012
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB014
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB014
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB021
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB021
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB023
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB023
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB025
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB025
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB026
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB026
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB028
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB028
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB031
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB031
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB033
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB033
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB034
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB034
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB035
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB035
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB036
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB036
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB037
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB037
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB038
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB038
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB039
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB039
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB040
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB040
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB041
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB041
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB042
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB042
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB043
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB043
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB044
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB044
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB045
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB045
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB046
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB046
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB048
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB048
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB049
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB049
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB051
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB051
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB053
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB053
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB054
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB054
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB055
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB055
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB062
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB062
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB071
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB071
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB072
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB072
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB076
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB076
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB078
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB078
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB081
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB081
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB082
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB082
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB083
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB083
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB085
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB085
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB087
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB087
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB088
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB088
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB090
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB090
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB091
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB091
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB092
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB092
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB093
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB093
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB094
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB094
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB095
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB095
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB096
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB096
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB097
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB097
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB098
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB098
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB099
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB099
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB100
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB100
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB101
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB101
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB106
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB106
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB107
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB107
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB112
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB112
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB114
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB114
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB115
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB115
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB116
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB116
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB117
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB117
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB118
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB118
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB119
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB119
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB120
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB120
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB121
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB121
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB122
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB122
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB123
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB123
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB124
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB124
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB125
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB125
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB126
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB126
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB127
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB127
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB128
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB128
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB129
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB129
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB130
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB130
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB131
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB131
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB132
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB132
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB133
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB133
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB134
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB134
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB135
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB135
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB136
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB136
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB137
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB137
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB138
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB138
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB139
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB139
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB140
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB140
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB141
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB141
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB142
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB142
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB143
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB143
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB144
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB144
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB153
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB153
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB154
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB154
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB155
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB155
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB156
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB156
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB157
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB157
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB158
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB158
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB159
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB159
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB160
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB160
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB161
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB161
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB162
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB162
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB163
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB163
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB164
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB164
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB165
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB165
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB166
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB166
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB167
Kính Ốp Bếp Hoa Văn mã TOB167